Skip to main content

Metoder, teknikker og verktøy

Metoder, teknikker og verktøy

Jeg behandler mennesker med en rekke ulike typer smerter, plager og lidelser hver dag med akupunktur. Det finnes flere metoder og teknikker innen denne behandlingsformen og jeg har tilegnet meg kompetanse og erfaring innen de fleste. Jeg holder meg løpende oppdatert på utviklingen innen fagområdet og er nysgjerrig på å ta i bruk nye teknikker og modeller. Avhengig av hva som behandles og årsakssammenhenger til plager og lidelser, benytter jeg meg av ulike verktøy som kompletterer akupunkturbehandlingen. Det gir meg et bredt spekter av verktøy å ta i bruk for å oppnå størst mulig utbytte for mine pasienter. Mitt fokus er alltid å lindre smerte og ubehag, og øke livskvalitet hos mine pasienter.

Nedenfor finner du nærmere informasjon og beskrivelse av metoder, teknikker og verktøy jeg bruker i min praksis.

Akupunkturmetoder

Innenfor behandlingsformen akupunktur er det flere metoder som kan benyttes. Hvilken metode eller kombinasjon av metoder som tas i bruk i de enkelte tilfellene, kommer an på resultatet av en helhetlig vurdering om årsakssammenhenger til symptomer og lidelser. Det er vanskelig å si noe generelt om metodevalg da årsakssammenhenger ofte er komplekse, og hver enkelt pasient har sin unike historie. Behandlingsplanen tilpasses og skreddersys til deg som pasient ut fra din historie.

Alle akupunkturmetodene bygger på de samme grunnleggende prinsippene, det vil si har samme opprinnelse og overordnet tenkning. Det som forenklet kan sies å skille de ulike akupunkturmetodene er teorien og tradisjonen bak systematisering av punktene, punktenes rolle og funksjonalitet i systemene, og hva som legges til grunn for hvilken punktsammensetning som vil være aktuelt å bruke. I tillegg varierer metodene i hvorvidt nålene stimuleres eller ikke, og til dels hvor lenge de sitter. Det at det finnes flere metoder innen akupunktur har blant annet å gjøre med at akupunkturen har utviklet seg med nye oppdagelser gjennom historien, uten at de gamle tradisjonene er utgått på dato av den grunn. Snarere tvert imot har gamle teknikker blitt oppdaget og videreutviklet. Enkelte akupunkturtradisjoner har kun gått i arv i generasjoner innad i familier, og er først i nyere tid gjort tilgjengelig for allmenheten.

De akupunkturmetodene jeg benytter er Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM. På eng. TCM), Master Tung, Dr. Tans Balanse Metode, Elektro-akupunktur (Exstore-system), Øre-akupunktur, Kopping (vakuumbehandling), Motorpunkt-akupunktur (Anthony Lombardi) og Triggerpunkt-akupunktur (Dry Needling).

Tradisjonelle akupunkturmetoder

Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM) – akupunktur

TKM akupunktur omtales gjerne som klassisk akupunktur og er en over 2000 år gammel tradisjon. TKM er ingen enhetlig behandlingsform. Innenfor TKM hører, i tillegg til Akupunktur, også Urtemedisin, Tuina (massasje), Kopping (vakuummassasje), Qi Gong og Tai Chi. Akupunktur er mest utbredt i Norge. Urtemedisin er det begrenset tilgang til grunnet regulering av legemiddelfeltet. Kopping er en dybdegående massasje som bruker vakuum, mens Qi Gong og Tai Chi er former for medisinsk treningsterapi. Innenfor TKM er det akupunkturen og kopping jeg benytter meg av.

Sentralt for TKM akupunktur er 12 meridianer, også kalt kanaler, som brer seg gjennom og over hele kroppen. Disse blir beskrevet som et usynlig nettverk, som binder kroppen sammen til en helhet. Disse kanalene har forbindelser til nerve-, sirkulasjons- og lymfesystemet. Med andre ord har de forbindelser til kroppens reguleringssystemer. Langs disse meridianene sitter nærmere 400 akupunkturpunkter i et komplekst og sammensatt system. Virkemekanismen er påvirkningen akupunkturnålene har på kroppens reguleringssystemer, noe som har vist seg ha lindrende effekt på smerter og plager innenfor en rekke lidelser.

Master Tung

Master Tungs metode er en tradisjon som går langt tilbake i historien, og er en parallell til TKM tradisjon. Inntil 1962 var Master Tung en metode som kun ble overført til generasjoner innenfor Tung-familien. Tung Ching Ch'ang (1916–1975) var den som i 1962 valgte å lære bort denne metoden til kommende generasjoner av utøvere.

Master Tungs akupunkturmetode er enkelt forklart basert på en inndeling av kroppen i et kanalsystem i 6 divisjoner, og har de samme røttene som TKM systemets 12 akupunkturkanaler. Flere av punktene innen TKM finnes på samme sted innenfor Master Tung, men punktene er systematisert annerledes. En av de primære teknikkene innen Master Tung metoden er ekstremitetspunktene. Det vil si grupper av punkter på armer og ben. Typisk ved bruk av denne metoden er at pasienten kan evaluere endringer umiddelbart og gi tilbakemelding med en gang om effekt. Dette gir pasienten mulighet til aktiv deltakelse i behandlingen og for meg som behandler å justere punkter umiddelbart for å maksimere hver enkelt økt.

Tung Ching Ch'ang aka Master Tung

Tung Ching Ch'ang aka Master Tung

Dr. Tans Balanse Metode

Dr. Richard Teh-Fu Tan (1952-2015) startet tidlig å studere kinesisk medisin i Taiwan der han ble født. Av sin far lærte han om den eldgamle familiekunnskapen som var blitt delt i hemmelighet gjennom mange generasjoner. Som ung mann flyttet han til USA, hvor han studerte videre til ingeniør. Senere gikk han tilbake til kinesisk medisin. Dr. Tan hadde et brennende ønske om å spre sin akupunkturkunnskap, og startet derfor å undervise samtidig som han drev praksis. I over 20 år både praktiserte og underviste han i akupunktur over hele verden. Med røtter i de tradisjonelle prinsippene arbeidet han med å teste og utvikle nye akupunkturstrategier og utviklet egne unike systemer som i dag utgjør Dr. Tans Balanse Metode.

Metoden består av flere modeller. Akupunkturpunkter er strukturert i grupper, plassert i et komplekst kanalsystem som dekker hele kroppen. De ulike gruppene og kanalene har forbindelser til hverandre. Jeg benytter meg primært av to modeller. Den ene bygger på en teori om at dersom det er smerte i en bestemt kanal, kan en av de andre kanalene behandles for å påvirke og lindre smerte og plager i den berørte kanalen. I den andre Dr. Tan modellen jeg benytter går teorien ut på at lignende ledd på over- og underkroppen speiler hverandre. For eksempel speiler albuer og knær hverandre, og likeledes håndledd og ankler. For å behandle en vond ankel, går behandlingen etter denne modellen ut på å nåle håndleddet.

Med denne metoden skjer behandlingen borte fra smertestedet. Virkningen av behandlingen merkes omgående, og pasienten kan gi tilbakemelding direkte slik at jeg som behandler kan justere og tilpasse valg av punkter underveis i behandlingen.

Dr. Tan er grunnlegger og oppfinner av systemet ‘The Balance Method’. En av de største akupunktørene i nyere tid.

Teknikker

Motorpunkt-akupunktur

Motorpunkt er et punkt på muskelens «magen» og er der nerven sender impulser om at muskelen skal trekke seg sammen. Denne mekanismen er det som gjøre at muskler sørger for bevegelighet i og muskelkraft til kroppen. Av ulike årsaker, som betennelsestilstander og hevelser, forhindres nervesignaler i å nå gjennom til muskelen om å tekke seg sammen, og medføre redusert bevegelighet og tap av muskelkraft. Motorpunkt-akupunktur går ut på å stimulere muskelens motorpunkt med akupunkturnål og strøm i den hensikt å åpne forbindelsen mellom nerven og muskelen, noe som kan bidra til å gjenopprette normal funksjon i muskelen og gi varig bedring.

Anthony Lombardi

Lombardi er kunnskapsrik, har lang erfaring og utviklet egne behandlingssystemer. En virkelig kapasitet på sine felt.

Elektro-akupunktur

Ved visse typer tilstander kan det være hensiktsmessig med ekstra stimulering av nålene. Elektro-akupunktur er en teknikk der små elektroder kobles til nålene for å stimulere dem med svak, lav eller høyfrekvent elektrisk strøm. Disse frekvensene er på nivå med kroppens egne, slik at det som kjennes er kiling eller prikking i området der nålen sitter. Med andre ord ingen smertepåføring. Elektro-akupunktur kan gi en god avspenning og bedøvende effekt i muskulaturen, som igjen lindrer smerte. En rekke nevrologiske lidelser som kronisk smerte, spasmer og lammelser kan ha god effekt ved bruk av elektro-akupunktur.

Elektro-akupunktur

Øre-akupunktur

Øreakupunktur går ut på en teori om at alle kroppens deler og funksjoner gjenspeiles i det ytre øret. Akupunkturpunktene her utgjør et eget lite system og fungerer som reflekspunkter for spesifikke områder på kroppen. Der det er aktuelt å bruke denne metoden, brukes den som tilleggsbehandling.

Øre-akupunktur brukes gjerne i forbindelse ved smertetilstander, angst og uro. Det egner seg også i forbindelse med modningsakupunktur på gravide, uro og angst.

Øre-akupunktur

Kopping

Kopping terapi, også kalt kopping-massasje og vakuumbehandling, er en eldgammel terapi der det brukes glasskopper på huden i noen minutter for å skape vakuum og undertrykk. Akupunkturpunkter og meridianer er utgangspunktet for plassering av koppene. Hovedformålet er å øke blodgjennomstrømningen i hud, vev og muskulatur for å løse opp muskelspenninger og trigge aktivering av nervesystemets beroligelsesmekanisme.

Kopping er en utmerket tilleggsbehandlingsmetode ved høyt blodtrykk, samt for å lindre rygg- og nakkesmerter, stive muskler, angst, tretthet, migrene og revmatisme.

Kopping

Triggerpunkt-akupunktur

Et triggerpunkt er et hyperirritabelt område i muskulatur, sene- eller benhinne. Også kalt muskelknute eller muskelspenningspunkt. Slike punkter kan være smertefulle. Vanligvis kjennes det banking, murring, verk eller stikking i selve punktet og området rundt. Mange kan oppleve strålesmerte, nummenhet og/eller prikking ut i andre områder i tillegg. Konstant eller utløst i forbindelse med bevegelse av kroppen. Triggerpunkter kan derfor medføre redusert bevegelighet. I noen tilfeller er det en referert smerte pasienten kjenner. Det vil si at smerte kjennes på et annet sted på kroppen enn der triggerpunktet, det vil si smerteutløseren, sitter. En grundig kartlegging av årsakssammenhenger og lokalisering av punktene er derfor nødvendig.

Triggerpunkt-akupunktur brukes gjerne ved muskel- og skjelettplager.

Verktøy

MicroStim

MicroStim er et batteridrevet apparat som inneholder en mikroprosessor som skaper og sender ut kontrollerte svake elektriske signaler (mikrostrøm). Apparatet fordeler mikrostrøm med pulser på over 1000 ganger i sekundet og sørger på denne måten for at strømmen leveres konstant. Mikrostrøm har et lavt nivå av elektrisitet som speiler kroppens egne naturlige elektriske strømmer. Dette stimulerer mikrosirkulasjonen (blodgjennomstrømning i de aller tynneste blodårene), oksygenopptak og næringstilførsel til det aktuelle området, og sørger for at avfallsstoffer lettere fraktes ut. Mikrostrøm har også en beroligende og smertelindrende effekt.

Hovedsakelig brukes apparatet til mikrostrømstimulering av områder rundt øynene, men kan også brukes andre steder på kroppen. Mikrostrømstimulering ved øyelidelser innebærer å legge elektroder (padder) over øynene. Et spesialtilpasset program sender ut periodiske pulser med strøm i presise mengder og nøye kontrollert styrke. Dette bidrar til å øke energiproduksjonen (ATP) i netthinnen, forbedrer sirkulasjonen og reduserer opphopning av avfallsstoffer i øynene. Forskning har antydet at mikrostrømstimulering kan øke cellenes evne til å kvitte seg med avfallsstoffer.

Klikk her for å lese en artikkel i magasinet «Medium» om MicroStim

Microsteam

iTeraCare

iTeraCare er en blåse-enhet som sender ut terahertz-lysbølgefrekvenser. Terahertz (THz) er frekvensbølger, såkalte elektromagnetiske svingninger, som har flere bruksområder innen vitenskap og teknologi. De elektromagnetiske bølgene i terahertz-spekteret benyttes i dag innen blant annet medisin, telekommunikasjon, romfart og jordbruk.

Kroppens celler har frekvensbøler som måles i hertz. Terahertz vibrerer i samme frekvens som friske menneskeceller og skaper millioner av vibrasjoner i sekundet. iTeraCare-blåseren benytter målrettede terahertz-frekvenser som kan trenge 20-30 cm inn i kroppen, helt uten ubehag. Terahertz-frekvenser kan hjelpe friske celler til å holde seg friske, svake celler til å bli sterkere og dårlige celler til å heles. I tillegg kan terahertz-frekvensbølger påvirke og øke mikrosirkulasjonen, det vil si sirkulasjon i de aller tynneste blodårene i kroppen (kappelærene). Dette kan bidra til bedring i opptak av oksygen og næringsstoffer, samt bedring i utskillelsen av avfallsstoffer. Med andre ord kan iTeraCare hjelpe kroppens reguleringssystemer å komme i balanse, og med det gi bedring i helse.

iTeraCare-blåseren bruker jeg som en tilleggsbehandling til akupunkturen.

iTeraCare

Valeda

VALEDA lysbehandling er en innovativ behandling som bygger på kunnskap om infrarødt lys sin positive virkning på kroppsvev. Lysbehandlingen påvirker sansecellene i øyet slik at de kan fungere bedre. Denne behandlingen tilbys hos Helsetilskudd AS.

VALEDA lysbehandling

Vil du prøve akupunktur eller har spørsmål, ta kontakt med meg på 95 77 14 78

FRYDENLUND OPTIMAL AKUPUNKTUR
Ole Jørgen Frydenlund

c/o Klinikk 10A Sørkedalsveien 10A, 4. etg.
0369 Oslo

Oslo, Viken

Telefon: 95 77 14 78

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr 981 549 775

Pasienter som kommer til meg, sliter med:
 • kroniske smerter
 • ryggsmerter
 • nakkesmerter
 • artrose
 • stivhet i nakke og rygg
 • leddsmerter
 • revmatiske plager
 • aldersrelatert makuladegenerasjon
 • tørre øyne
 • slitne øyne
 • grønn stær
 • urinveisplager
 • urinveisinfeksjon
 • hodepine
 • migrene
 • søvnproblemer
 • allergi
 • stress
 • uro
 • struma
 • tretthet
 • depresjon
 • angst
 • panikkangst
 • overgangsalder
 • bihulebetennelse
 • kvalme
 • helvetesild
 • prostatitt
 • potensproblemer
 • menstruasjonsplager
 • menstruasjonssmerter
 • infertilitet
 • IVF

© Optimal Akupunktur Frydenlund. Alle rettigheter reservert.