Skip to main content
Kampen mot AMD

Kampen mot AMD: tidlig oppdagelse – smart behandling

Makuladegenerasjon (AMD), på folkemunne kalt forkalkninger i øyet, er en utbredt tilstand som påvirker millioner av mennesker i verden.

Rundt 30% av befolkningen over 74 år lider av AMD (NHI, 2022), og kunnskap om tilstanden er nøkkelen til tidlig oppdagelse og behandling. Denne artikkelen vil ta for seg hva AMD er, risikofaktorer og årsaker, symptomer, tradisjonelle og alternative behandlingsmetoder, og ikke minst viktigheten av rask oppdagelse. Enten du selv er bekymret for synet ditt eller ønsker informasjon som omsorgsperson, håper vi denne guiden gir deg innsikt og trygghet.

Øyehelsen er verdifull, og med riktig kunnskap og handling kan vi alle bidra til å opprettholde et klart og skarpt syn gjennom livet.

Hva er AMD?

Netthinnen, spesielt makula, er essensiell for skarpsynet. Makula sørger blant annet for at du kan se fine detaljer i ting rett foran deg, kjenne igjen ansikter, lese og kjøre bil. AMD er en tilstand hvor skarpsynområdet i øyet (makula) er ødelagt og svekker synet.

Det er to hovedtyper av makuladegenerasjon: tørr (atrophisk) og våt (eksudativ). Den tørre formen er mest vanlig. Tørr AMD er opphopning av avfallsstoffer som legger seg som små, gule flekker rundt makula og svekker skarpsynet. Utviklingen skjer svært sakte. Den våte formen er mer sjelden, men desto mer alvorlig. Våt AMD er unormal blodkarvekst på baksiden av øyet, som lekker væske inn i området og svekker skarpsynet. Denne formen utvikler seg relativt raskt.

Tørr AMD kan i noen tilfeller gå over til våt AMD.

Det finnes også en sjelden AMD form knyttet til genetiske faktorer.

Årsaker og risikofaktorer

Det finnes ingen konkret enkeltfaktor som kan forklare sykdommen AMD. Årsaken er multifaktoriell.

Pigmentceller og lysfølsomme celler vil normalt gradvis ødelegges med alderen og føre til synssvekkelse. Med alderen blir også blodkarene stivere og skjøre, og sirkulasjonen svekkes. Det er lettere for at avfallsstoffer hoper seg opp i netthinnen og blødninger oppstår. Man har sett at sykdommen i større grad rammer røykere enn ikke røykere. Det har sammenheng med at røyking fører til at blodårer trekker seg sammen og reduserer sirkulasjon, som igjen fører til redusert næringstilførsel til øynene. Kosthold og trening spiller også en viktig rolle. Høyt inntak av sukker kan skape betennelser, som kan være med å skade cellene og synet.  

Yngre mennesker rammes sjeldnere av AMD. Der det oppstår har man sett det i sammenheng med genetikk, samt tidlig og langvarig eksponering av øynene for sollys.

Alder, røyking, livsstil, sollys og genetikk er viktige årsaksfaktorer for utvikling av AMD. Forståelse for disse faktorene er nøkkelen til både forebygging og behandling.

Symptomer og viktigheten av tidlig oppdagelse

De første tegnene på AMD er uklart syn, bokstaver som «faller ut» når du leser, farger som blir mer uklare enn tidligere og rette linjer som får en «bulk» på seg. Dette er symptomer på at skarpsynsområdet i øyet (makula) er skadet. Opplever du en eller flere av disse symptomene, er det viktig å oppsøke legehjelp så raskt som mulig for å få en grundig øyeundersøkelse og igangsetting av tiltak. Jo tidligere sykdom oppdages, jo større mulighet for å stagnere utviklingen og ta vare på øyehelsen og synet.

Som nevnt kan tørr AMD i enkelte tilfeller utvikle seg til våt AMD. Har du fått påvist tørr AMD, kan det være lurt å gjennomføre en daglig test for å oppdage dette før det er for sent. Amsler Grid er en enkel test du kan gjøre hjemme. Du finner testen ved å klikke her – i lenken finner du også en video om hvordan du gjør testen. Husk, kontakt din øyelege om du oppdager endringer.

Tradisjonelle behandlingsmetoder

Injeksjoner i øyet og bruk av legemidler er vanlig behandlingsform ved våt AMD. Regelmessig oppfølging med øyelege er nødvendig for effektiv behandling og kontroll av progresjon.

For tørr AMD tilbys det per i dag ingen konkret behandling, annet enn anbefaling om livsstilsendringer og tilpasninger i hjemmet.

Alternative behandlingsmetoder

Nyere metoder som Valeda-lysbehandling og MicroStim-mikrostrømbehandling gir lovende resultater. Disse ikke-invasive metodene (teknikk som ikke stikker eller skjærer i hud/vev) stimulerer netthinnens celler og kan bidra til å bremse progresjon av AMD, både den tørre og våte formen.

Valeda lysbehandling er en trygg metode basert på lysbølger som aktivt påvirker netthinnen. Lysbølgene trenger gjennom øyets overflate uten å skade øyet, og absorberes av fotoreseptorene i netthinnen og øker blodgjennomstrømningen i og rundt øynene. I tillegg stimuleres cellene i netthinnen til å produsere mer energi og frigjøre vekstfaktorer som fremmer cellebeskyttelse og regenerasjon. Dette kan bidra til å bremse AMDs progresjon. Valeda-terapien kan også bidra til å redusere betennelse i netthinnen, som ofte er en del av AMDs patologi. Dette kan hjelpe med å redusere skade på synsceller ytterligere.

Tilnærmingen med Valeda og lysbehandling har vist seg å være lovende for å bremse ned progresjonen av AMD og forbedring av synet hos noen pasienter. Det er et skånsomt og komfortabelt alternativ til mer invasive (stikke/skjære i hud/vev) behandlingsmetoder.

Valeda lysbehandling tilbys hos Helsetilskudd AS.

MicroStim er et apparat som sender ut elektriske signaler. Disse signalene forbedrer sirkulasjonen, oksygenopptaket og næringstilførselen til netthinnen. Kort fortalt går det ut på at elektroder (padder) legges over øynene. Et spesialtilpasset program sender ut periodiske pulser med strøm i presise mengder og nøye kontrollert styrke. Mikrostrømstimulering kan hjelpe til med å øke tilførsel av næringsstoffer og aktivere energiproduksjonen (ATP) inne i cellene. Forskning har antydet at mikrostrømstimulering kan øke cellenes evne til å kvitte seg med avfallsstoffer. Dette kan bidra til å bremse AMDs progresjon.

MicroStim tilbys hos Helsetilskudd AS.

Akupunktur kan være en hensiktsmessig komplementær behandlingsmetode ved AMD. Redusert sirkulasjon og opphopning av avfallsstoffer er bakenforliggende årsaker til utvikling og progresjon av ADM. Akupunktur påvirker og øker blodgjennomstrømning i og til øynene. I kjølvannet av dette øker næringstilførselen og avfallsstoffer fjernes. Akupunktur kan derfor være en viktig bidragsyter til å forebygge og begrense utviklingen av AMD.

Akupunktur i kombinasjon med mikrostrømbehandling og/eller Valeda lysbehandling kan være spesielt gunstig for de som søker skånsomme og komplementære tilnærminger.

Vi har samarbeid med øyesykehuset i Beijing. Hvor vi også har hatt pasient reiser til.

Hva kan du selv gjøre? Livsstilsendringer og kosttilskudd

Det å gjøre noe aktivt med faktorer som påvirker øynene, blodårene og sirkulasjonen, kan være med å bremse sykdomsutvikling. Det å stumpe røyken, bruke solbriller, spise sunt og holde seg i fysisk god form, er viktige livsstilsendringer og -tilpasninger du selv kan sette i verk som kan bidra med å forebygge og bremse utviklingen av AMD.

Hvorfor er solbriller viktig, tenker du kanskje? Sollys (ultrafiolett lys) er skadelig for øyet. Det er observert av øyeleger at mange pasienter med AMD har oppholdt holdt seg mye i alpinanlegg og glade i å sole seg. Solbriller med UV-filter vil beskytte øynene for skaderisikoen sollys utgjør og det vil derfor være en billig forsikring og et godt forebyggende tiltak for øyehelsen.

Generelt vil et balansert og variert kosthold bestående av fargerike grønnsaker, lavt sukkerinntak og omega3 rike matvarer være bra for øyehelsen. Kosttilskudd som Ophtamin-20 kan være en verdifull tilleggskilde. Du kan lese mer om produktet her.

En inspirerende pasienthistorie

Har fått tillatelse til å dele historien til en øye-pasient. Navnet er anonymisert.

Ove, en 80 år gammel mann med AMD, tok kontakt da han merket at synet hadde svekket seg siden han fikk diagnosen 3 år tidligere. Det å lese var blitt en stor utfordring og mørkesynet hans var blitt dårlig. Optiker målte synet hans til 50%. Dette hemmet Ove i hverdagen og reduserte hans livskvalitet. Da det ikke finnes behandling innen det tradisjonelle for tørr AMD, ønsket Ove å prøve alternative tilnærminger for å hjelpe synshelsen. Etter 6 uker med akupunktur og mikrostrømbehandling, målte optikeren at synet hans var økt til 90%. Dette opplevde Ove som svært positivt.

Nærere om behandlingsforløpet. De første 14 dagene ble det gitt intensiv daglig behandling bestående av akupunktur 2 ganger og mikrostrømbehandling 4 ganger. Ove ga tilbakemelding om at han etter den første uken opplevde å se ting klarere. Etter den andre uken meldte han om at han kunne se bedre og at det å lese faktisk var mulig. De 4 neste ukene ble behandlingen trappet ned til 2 ganger per uke. Etter i alt 6 ukers behandling med akupunktur og mikrostrøm, gikk Ove til sin optiker for å måle synet. Nå målte optikeren synet til 90%, noe han var ganske overrasket over. Ove gikk til innkjøp av egen MicroStim som han bruker daglig hjemme. Han har fortsatt med akupunktur en gang 14 dag, for vedlikehold. Synet er per i dag fortsatt 90%.

Dette tilfellet illustrerer hvordan tidlig intervensjon og kombinasjonen av ulike behandlingsmetoder kan bidra positivt for øyehelsen.

Avslutning

I kampen mot makuladegenerasjon (AMD) er kunnskap og tidlig oppdagelse nøkkelen til å bevare synet. Som denne artikkelen har utforsket, er AMD en utbredt tilstand med betydelige konsekvenser for synet, spesielt blant eldre mennesker. De to hovedtypene, tørr og våt AMD, krever ulike tilnærminger, og forståelse av årsaker og risikofaktorer er avgjørende for forebygging og behandling.

Tradisjonelle behandlingsmetoder som injeksjoner og legemidler spiller en viktig rolle i håndtering av våt AMD, mens for tørr AMD er livsstilsendringer og tilpasninger i hjemmet ofte de eneste tilgjengelige tiltakene.

Denne artikkelen har også presentert alternative behandlingsmetoder som Valeda-lysbehandling, MicroStim-mikrostrømbehandling og akupunktur, som gir håp og lovende resultater i å bremse AMDs progresjon. Disse ikke-invasive tilnærmingene gir pasienter komfortable alternativer til mer tradisjonelle behandlingsmetoder.

Et inspirerende eksempel ble delt, der en pasient opplevde betydelig forbedring i synet gjennom en kombinasjon av akupunktur og mikrostrømbehandling. Dette understreker viktigheten av tidlig intervensjon og en helhetlig tilnærming for å bevare synet.

Avslutningsvis er det klart at informasjon, bevissthet og handling er våre beste verktøy i kampen mot AMD. Enten det er gjennom tradisjonelle eller i kombinasjon med alternative metoder, eller ved å iverksette livsstilsendringer, er det avgjørende å være proaktiv i å beskytte øyehelsen. Vi håper denne artikkelen har vært en nyttig ressurs, og oppmuntrer alle til å ta ansvar for sitt syn og søke hjelp ved de første tegnene på makuladegenerasjon. Øyehelsen er verdifull, og med riktig kunnskap og handling kan vi alle bidra til å opprettholde et klart og skarpt syn gjennom livet.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

akupunktur, makuladegenerasjon, forkalkning på øyet, valeda, micro stim

Vil du prøve akupunktur eller har spørsmål, ta kontakt med meg på 95 77 14 78

FRYDENLUND OPTIMAL AKUPUNKTUR
Ole Jørgen Frydenlund

c/o Klinikk 10A Sørkedalsveien 10A, 4. etg.
0369 Oslo

Oslo, Viken

Telefon: 95 77 14 78

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr 981 549 775

Pasienter som kommer til meg, sliter med:
 • kroniske smerter
 • ryggsmerter
 • nakkesmerter
 • artrose
 • stivhet i nakke og rygg
 • leddsmerter
 • revmatiske plager
 • aldersrelatert makuladegenerasjon
 • tørre øyne
 • slitne øyne
 • grønn stær
 • urinveisplager
 • urinveisinfeksjon
 • hodepine
 • migrene
 • søvnproblemer
 • allergi
 • stress
 • uro
 • struma
 • tretthet
 • depresjon
 • angst
 • panikkangst
 • overgangsalder
 • bihulebetennelse
 • kvalme
 • helvetesild
 • prostatitt
 • potensproblemer
 • menstruasjonsplager
 • menstruasjonssmerter
 • infertilitet
 • IVF

© Optimal Akupunktur Frydenlund. Alle rettigheter reservert.